Tislauksessa pyritään erottelemaan ja jalostamaan haluttavat ainesosat ja jättää kuona ulos. Tislauksen luonnollinen vastine on haihtuminen, jossa luonto tekee nämä valinnat omaan tahtiinsa, oman tahtonsa mukaan. Myös yritysmaailmassa markkinat huolehtivat kyllä haihduttamisesta, mutta oikeanlaisella "tislauksella" on saavutettavissa yritykselle merkittävää kilpailuetua.

Strategiatislaamo voi auttaa yrityksesi hallitusta tai johtoryhmää keskittymään yrityksen kannalta olennaisiin asioihin. Me voimme myös perehtyä yrityksesi rakenteeseen ja kuluihin, jos on tarve tehostaa toimintaa kannattavuuden parantamiseksi. Voimme yhdessä miettiä, millä keinoin voimme parantaa kilpailukykyäsi, ja löytää yrityksellesi oikea paikka markkinoilla. Mikäli taas mietit liiketoiminnan uutta suuntaa, niin voimme katsoa toimialasi nykyisyyttä ja tulevaisuutta riittävän laaja-alaisesti.


Haluamme työssämme kunnioittaa seuraavia periaatteita:

  1. Teemme työtä selvällä arkikielellä. Konsulttijargonin jätämme muille.

  2. Haluamme sanoa asiat niinkuin ne ovat, me emme kaunistele.

  3. Työmme tulee olla asiakkaalle kannattavaa: Vain tyytyväinen asiakas saa meidät tyytyväisiksi!