Tislauksessa pyritään erottelemaan ja jalostamaan haluttavat ainesosat ja jättää kuona ulos. Tislauksen luonnollinen vastine on haihtuminen, jossa luonto tekee nämä valinnat omaan tahtiinsa, oman tahtonsa mukaan. Myös yritysmaailmassa markkinat huolehtivat kyllä haihduttamisesta, mutta oikeanlaisella "tislauksella" on saavutettavissa yritykselle merkittävää kilpailuetua.

Strategiatislaamo Oy on erikoistunut yrityksen strategian luomiseen ja selkiyttämiseen. Kasvustrategia ja kilpailukyvyn parantaminen on välttämätöntä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Yrityksen perustajalla on yli 20 vuoden kokemus kuluttajatuoteliiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, alansa johtavissa yrityksissä.

Osaamistamme löytyy yrityksen yleisjohdon, myynnin, markkinoinnin, budjetoinnin, logistiikan ja luonnollisesti strategiatyön saralta.


Haluamme työssämme kunnioittaa seuraavia periaatteita:

  1. Teemme työtä selvällä Suomen kielellä. Konsulttijargonin jätämme muille.

  2. Haluamme sanoa asiat niinkuin ne ovat, me emme kaunistele.

  3. Työmme tulee olla asiakkaalle kannattavaa: Vain tyytyväinen asiakas saa meidät tyytyväisiksi!